Søk patent i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 13 punktene før du trykker «Start ny patentsøknad».

7. Mulige hindringer på veien til patent

Dette er de vanligste årsakene til at Patentstyret ikke kan gi patent («meddele patent»):

Søknaden som sendes inn beskriver ikke oppfinnelsen godt nok

En oppfinnelse som skal få enerett gjennom patent skal ha teknisk karakter, gi en teknisk effekt og være mulig å gjenskape. Søknaden må forklare eller vise hvordan oppfinnelsen kan gjennomføres i praksis. En fagperson skal kunne utøve oppfinnelsen basert på hvordan du har beskrevet oppfinnelsen i søknaden.

Søknaden som sendes inn dekker noe som ikke kan beskyttes ved et patent

Du kan ikke få patent på en idé eller et konsept. Oppfinnelsen må være en konkret løsning på et teknisk problem. For eksempel kan du ikke få patent på et forretningskonsept. Et dataprogram er i seg selv ikke patenterbart.

Oppfinnelsen er ikke ny

Nyhetskravet er absolutt. Patent kan ikke gis på oppfinnelse som fins fra før, uansett fra hvor i verden den er kjent. For eksempel kan oppfinnelsen være publisert i en tidligere patentsøknad, eller være omtalt på en nettside for hobbyfiskere.

Du har avslørt oppfinnelsen din til andre før du har sendt inn patentsøknaden

Send søknaden til Patentstyret før du viser oppfinnelsen din på en messe, skriver om den på en nettside, viser den i lokalavisa, eller viser den i en video på YouTube!

Oppfinnelsen skiller seg ikke tilstrekkelig fra det som er kjent fra før

I tillegg til nyhetskravet stilles det krav til oppfinnelseshøyde. Oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra det som er kjent fra før. Det betyr at oppfinnelsen ikke må være noe en fagperson med sin fagkunnskap kan komme fram til ved bruk av kjent teknikk på fagområdet. Det betyr også at det forlanges noe «mer» enn at det er nytt sammenlignet med det som eksisterer fra før for å gi enerett til patent.

Søknaden inneholder ikke tilstrekkelig teknisk informasjon

Patentingeniøren kan ikke behandle en patentsøknad der søknadsdokumentene ikke er av god nok kvalitet. 

Det kan være tilfeller der det kun søkes på en idé eller et konsept, uten at det er gitt nok tilstrekkelig teknisk informasjon. Det kan også mangle en beskrivelse eller gode figurer av oppfinnelsen. I disse tilfellene er det ikke mulig å gjøre en fullverdig behandling av søknaden, og patentsøker vil da bli oppringt innen få uker etter innlevering.

Hvis søknaden har for store mangler til at den kan føre til patent, kan det være smart å trekke den ved å sende en e-post til Patentstyret (post@patentstyret.no) eller sende en melding via Altinn. Da har du mulighet til å jobbe videre med produktet ditt eller sende inn en ny og utbedret søknad.
 

Har du lest alle 13 punktene øverst på siden?