Beskrivande

At eit varemerke er beskrivande, vil seie at det berre foretel noko om vara eller tenesta.

For eksempel vil VINTER eller WARM på ei jakke kunne fortelje at den er eigna til bruk om vinteren. SUPER opplyser at varane er av god kvalitet, og FAMILY seier noko om kven produkta rettar seg mot.

Slike beskrivande ord kan ikkje registrerast som varemerke.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: