Fargemerke

Registrering av ein farge aleine eller ein fargekombinasjon som varemerke.

Eit døme er fargen rosa for isolasjonsmateriale. Det stillast strenge krav til at ein bestemt næringsdrivande kan få einerett til ein farge for ei vare eller teneste.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: