Geografiske opphavsnemningar

Også kalla Beskytta nemningar. Det er ei offentleg merkeordning som sikrer at norske matskattar får det vernet og verdsetjinga dei treng.

Etter mønster frå EU-landa er det i Noreg høve til å registrere beskytta nemningar for norske landbruksbaserte næringsmiddel, fisk og fiskevarer.

Det er forbode å bruke geografiske nemningar for vin og brennevin som ikkje kjem frå vedkomande geografiske område.

Merkeordninga blir administrert av Mattilsynet gjennom Matmerk, og gir moglegheit til å lovbeskytte produktnemningar for denne typen varer viss dei har eit spesielt geografisk opphav, tradisjon og/eller særpreg.

Du finn meir informasjon her:

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: