Leveringsdag (varemerke)

Dato for innlevering av ein varemerkesøknad, dvs. den dagen Patentstyret har motteke søknaden.
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: