Likskap (varemerke)

Likskap er eit begrep som blir brukt i vurderinga av vareslagslikheit.

Viss to merke gjeld eksakt same varer, brukar vi ofte begrepet vareidentitet, eller seier at det er snakk om same eller identiske varer. Viss varene liknar på kvarrandre ved at dei har same formål, blir brukt saman, normalt produserast saman av same type materiale osv., seier vi at det er likskap.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: