Madridprotokollen

Ein internasjonal avtale som gjer det enklare å søkje internasjonal varemerkeregistrering i fleire land samtidig.

Privatpersonar eller føretak med tilknyting til ein av medlemstatane i Madridprotokollen kan søkje om registrering i dei andre medlemslanda med utgangspunkt i ein nasjonal varemerkesøknad eller varemerkeregistrering, .

Noreg er medlem av Madridprotokollen.

Les meir om internasjonal varemerkeregistrering og Madridprotokollen 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: