Motsegn - patent

Alle som meiner at eit patent er gitt på feilaktig grunnlag, kan sende inn ei skriftleg motsegn mot det til Patentstyret.

På bokmål kallast dette innsigelse.

Fristen for å sende inn ei motsegn er ni (9) månader frå den dagen patentet blei meddelt. Ved å levere ein motsegn, angrip ein patentet si gyldigheit eller patenthavaren sin rett til oppfinninga.

Motsegna skal vere underbygt, og grunngivinga bør vere understøtta med til dømes publikasjonar. Vi behandlar motsegn i fagavdelinga vår.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: