Overdraging

Overføre rettar til ein annan.

Alle rettar du oppnår ved registrering i Patentstyret, kan overdragast til ein annan. Slike overdragingar må du melde til Patentstyret, slik at vi kan oppdatere registra våre.

Denne tenesten er gratis.

Skjema: Melding om overdragelse/fusjon (PDF)
Du kan sende inn skjemaet som vedlegg til korrespondanse via Altinn.

Les meir på denne siden: Endringar i ein søknad eller ein rett

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: