Overdraging

Overføre rettar til ein annan.

Alle rettar du oppnår ved registrering i Patentstyret, kan overdragast til ein annan. Slike overdragingar må du melde til Patentstyret, slik at vi kan oppdatere registra våre.

Denne tenesten er gratis.

Skjema:
Bruk dette skjemaet i Altinn for å gjere endringar i gjeldande varemerke-, design- og patentsøknader eller rettar.

Har du ikkje norsk nasjonalt ID-nummer?
Les korleis du kan bruke Altinn utan eit norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon berre på engelsk)

Meir informasjon: Endringar i ein søknad eller ein rett

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: