Sitering

Sitering er ei referanse til andre patentsøknadar, patent, tidsskrift eller anna litteratur. Desse viser til liknande teknikk som allereie eksisterer.

Slike publikasjonar kan vere til hinder for å få patent. Dei kan likevel også trekkast fram som ei skildring av teknikkens stilling, sjølv om den nærliggjande kjente teknikken er relativt fjernt frå søknaden.

Sjå også mothald

Overvaking

Siteringer kan også overvakast viss du har eit patent. På den måten får du beskjed når nokon forsøker å patentere teknikk som liknar på din eigen.

Les meir om overvaking

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: