Trekt

Søknaden kan trekkjast tilbake av søkjaren eller denne sin fullmektig viss det er ønskjeleg.

Søknaden kan deretter ikkje gjenopptakast.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: