Vare-/tenesteslagslikskap (varemerke)

Vareslagslikskap inneber at to varemerke gjeld for same eller liknande varer. Viss merka gjeld tenester, kallar vi det gjerne tenesteslagslikskap.
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: