Fullmektig / patentfullmektig

En fullmektig / patentfullmektig er en som er gitt rett til å handle på vegne av andre.

Patentstyret krever ikke at du oppnevner en fullmektig. Vi sender all korrespondanse til deg som søker eller innehaver hvis du ikke har oppnevnt en fullmektig i saken, men det kan oppstå situasjoner der en fullmektig allikevel er ønskelig eller nødvendig.

I Norge finnes det private patentbyråer som kan bistå med blant annet utarbeidelsen av patent-, varemerke- og designsøknader i Norge og utlandet, samt følge opp viktige tidsfrister og innbetalinger.

Hvis du ikke er spesielt kyndig innenfor området industrielle rettigheter eller har liten tid til å arbeide med søknadsprosessen, bør du vurdere å benytte et profesjonelt patentbyrå. For en oversikt over patentbyråene, kan du søke på internett etter patentbyrå eller patentkontor.

Les mer om hvordan en patentfullmektig kan hjelpe deg med:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: