Fullmektig/patentfullmektig

En fullmektig /patentfullmektig er en som er gitt rett til å handle på vegne av andre.

Patentstyret krever ikke at du oppnevner en fullmektig. Vi sender all korrespondanse til deg som søker eller innehaver hvis du ikke har oppnevnt en fullmektig i saken. Det kan allikevel oppstå situasjoner der en fullmektig er ønskelig eller nødvendig.

Hvem kan være fullmektig?

Det er ingen krav til hvem du oppnevner som fullmektig. Det kan være privatpersoner eller profesjonelle IP-rådgivere.

I Norge finnes det private patentbyråer som kan bistå med blant annet utarbeidelsen av patent-, varemerke- og designsøknader i Norge og utlandet, samt følge opp viktige tidsfrister og innbetalinger.

Hvis du ikke er spesielt kyndig innenfor området industrielle rettigheter eller har liten tid til å arbeide med søknadsprosessen, bør du vurdere å benytte et profesjonelt patentbyrå.

For en oversikt over patentbyråene, kan du sjekke oversikten rådgiverbasen på nettsiden iprhjelp.no eller søke på internett etter patentbyrå eller patentkontor.

Les mer om hvordan en patentfullmektig kan hjelpe deg med:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: