Innsigelse - design

Alle som mener at et design er blitt registrert på feilaktig grunnlag, kan be om at Patentstyret foretar en administrativ overprøving av designregistreringen.

Administrativ overprøving har erstattet innsigelsessystemet for designregistreringer.

Dette kan gjøres når som helst etter at designet er blitt registrert mot å betale en avgift.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: