Klagenemnda for industrielle rettigheter

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.

Klagenemnda behandler klager på Patentstyrets avgjørelser innenfor patent, varemerke og design. Den behandler også klager som gjelder foretaksnavn, edelmetalloven og forskrift om registrering av ansvarsmerker.

Du skal rette klager over Patentstyrets vedtak til Patentstyret, men Klagenemnda overtar all saksbehandling.

I tillegg behandler og avgjør Klagenemnda klager over enkelte av de avgjørelsene Plantesortnemnda treffer i henhold av lov om planteforedlerrett.

Nettsidene til KFIR

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: