Kunngjøring

Kunngjøring av opplysninger om patenter, varemerker og design skjer i Norske tidende.

Vi gir ut Norsk patenttidende og Norsk varemerketidende hver uke. Designtidende kommer ut annen hver uke.

Vi kunngjør opplysninger om nye varemerker og design når disse registreres.

Vi kunngjør bibliografiske opplysninger om patentsøknader ved søknadsinnlevering og når søknaden blir allment tilgjengelig etter 18 måneder.

Patentet kunngjøres også når det blir meddelt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: