Merkevare

En vare som sendes på markedet under et bestemt navn, med ensartet innpakning og kvalitet.

Dette er et ord som har flere definisjoner og brukes i mange ulike sammenhenger.

En annen definisjon er:
Ulike assosiasjoner (sympatier og antipatier) som oppstår når en person blir eksponert for et varemerke. En merkevare er noe mer enn et varemerke.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: