Merkevare

En vare som sendes på markedet under et bestemt navn, med ensartet innpakning og kvalitet.

Dette er et ord som har flere definisjoner og brukes i mange ulike sammenhenger.

En merkevare er summen av alle assosiasjoner kundene har til et produkt, et firma eller en person. Altså hva kunden sier når de skal beskrive produktet, firmaet eller personen. En sterk merkevare betyr at disse assosiasjonene er enhetlige og tydelige.

Merkevarebygging er å gi en merkevare verdier, slik at kjøperen får en følelse av å ha kjøpt mer enn bare produktet.

Merkevarebygging går ofte ut på at man tilfører produktet et symbol eller logo, som etter flere år med markedsføring skal føre til at kundene forbinder produktet med kvalitet og visse egenskaper og fordeler, og over tid utvikler tillit til produktet.

Les mer om varemerker

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: