Nyhetsfrist

Også kalt Grace Period.

Denne betegnelsen brukes innenfor designrett.

Det er mulig å søke et design registrert selv om designet er blitt gjort kjent offentlig (allment tilgjengelig) før en designsøknad innleveres. Fristen med å innlevere designsøknaden er tolv måneder fra designet først ble offentliggjort (nyhetsfrist).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: