Overdragelse

Overføre rettigheter til en annen.

Alle rettigheter du oppnår ved registrering i Patentstyret, kan overdras til en annen. Slike overdragelser må meldes til Patentstyret, slik at vi kan oppdatere registrene våre.

Denne tjenesten er gratis.

Skjema:
Bruk dette skjemaet i Altinn for å gjøre endringer i eksisterende varemerke-, design- og patentsøknader eller rettigheter.

Har du ikke norsk nasjonalt ID-nummer?: 
Les hvordan du kan bruke Altinn uten et norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon kun på engelsk)

Mer informasjon: Endringer i en søknad eller rettighet

Les også: Sikre rettighetene dine: Husk å registrere lisenser, pantsettelser og overdragelser i Patentstyrets registre

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: