Overdragelse

Overføre rettigheter til en annen.

Alle rettigheter du oppnår ved registrering i Patentstyret, kan overdras til en annen. Slike overdragelser må meldes til Patentstyret, slik at vi kan oppdatere registrene våre.

Denne tjenesten er gratis.

Skjema: Melding om overdragelse/fusjon (PDF)
Skjemaet kan sendes inn som vedlegg til korrespondanse via Altinn

Les mer på denne siden: Endringer i en søknad eller rettighet

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: