TRIPS-avtalen

Trade-related aspects of intellectual property rights

Se Verdensorganisasjon for handel (WTO) og WTOs nettsider om TRIPS-avtalen.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: