Patentretningslinjer for saksbehandlere

Retningslinjene er interne instrukser for saksbehandlerne i Patentstyret. De er publisert på vårt nettsted av informasjonsmessige hensyn.

Del A: Formalia, publisering, prioritet, PPH, PCT mm

Del B: Gransking og klassifisering

Del C: Realitetsbehandling

Del D: Sluttbehandling

Del E: Europeiske søknader og patenter med virkning i Norge

 

!

Tekniske problemer med søketjenesten

Søketjenesten er for tiden noe ustabil. Vi beklager dette, og regner med at feilen vil bli løst innen kort tid.

Send inn søknaden din elektronisk via Altinn.

Send inn søknaden din

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter  Følg oss på LinkedIn

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)